Your Cart
Bu web sitesi, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve hizmetlerimizi sunmak için çerezleri kullanmaktadır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen gizlilik politikamızı inceleyin. Gizlilik Politikası.
Online Elden Taksit ile Alışveriş Fırsatı! Beğendiğin ürünlerini seç, sepete ekle. Elden Taksit ile Siparişini hemen kolayca ver!

Kvkk Aydınlatma Metni

               KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Müşterilerimiz,

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, ESKİİZMİR C. NO: 277 KARABAĞLAR/ İZMİR adresinde yer alan veri sorumlusu …………………………………………………………… (“Çelik Kardeşler” veya “Şirket”)  nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 

A)    Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız 

 1. Mağazalarımızdan Alışveriş Yapan Müşterilerimiz/ Müşterilerimiz Adına İşlem Yapan Temsilcileri

 Mağazalarımızdan alışveriş yapmanız halinde; müşterilerimizin kimlik, iletişim, müşteri işlem, hukuki işlem, finans bilgilerini işlemekteyiz. Satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve satış sonrası ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmeme ihtimali için gerekli bilgilerin toplanması kapsamında, satış sözleşmenin akdedilmesi ve ifası, fatura düzenlenmesi ad soyad, adres bilgileri, alışveriş ve ödeme bilgileri, alışverişinize ilişkin faturanın elektronik ortamda tarafınıza iletilmesini sağlamak amacıyla ek olarak e-posta adresi, alışverişinizin kredi/banka kartı ile yapılması halinde ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmak kaydıyla kredi/banka kartı bilgilerinizi işlemekteyiz.

 

Mağazalarımıza gelerek bizimle iletişime geçen müşterilerimiz/Müşteri Adaylarımız/ Müşteri adına işlem ödeme yapan temsilciler bu işlemler sırasında vermiş oldukları ad soyad, TC Kimlik Numarası, telefon, adres gibi bilgilerinizi paylaşmanız halinde daha sonra iletişime geçmek istendiğinde, gerektiğinde müşteri deneyim süreçlerini yönetebilmek ve iyileştirebilmek ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız, kampanya, promosyon süreçlerimizin yönetilmesi ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere işlenmektedir ve bu amaçlarla kullanılacaktır.

Web sitemizde yer alan iletişim formu, iletişim adresi üzerinden veya çağrı merkezi, e-posta, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde, talep ve şikayetlerinizin çözümlenmesi ve gerektiğinde sizinle iletişime geçebilmek, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edebilmek, müşteri deneyim süreçlerini yönetebilmek ve iyileştirebilmek bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında ad soyad, sosyal medya hesap bilgileri, iletişim bilgileri, paylaşmanız halinde sipariş bilgileriniz, ilgili ise hukuki işlem bilgilerinizi, talep ve şikayetlerinizi, talep ve şikayetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarınızı işlemekteyiz.

 1. Mağaza Ziyaretçilerimiz

 

Mağaza ziyaretçilerimizin görüntü verilerini işlemekteyiz. Mağazalarımızda gerçekleşme ihtimali bulunan mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve resmi/adli kurum ve kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla mağazalarımızda konumlandırdığımız güvenlik kameraları aracılığıyla ses ve görüntü kayıtlarınızı işlemekteyiz.

 

B)    Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Müşterilerimizin kişisel verileri; mağazalarımızdaki güvenlik kameraları ve donanımları aracılığıyla otomatik yollarla, mağazadaki satış danışmanına sözlü olarak beyan edilen bilgileri sistemimize kaydı ile yarı otomatik yollarla, mağazalarımız ve web sitemiz aracılığıyla alışverişlerinizi kayıt altına alan sistemlerimiz ile otomatik yöntemlerle kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Ek olarak, adli ve idari makamlardan gelen belgeler kapsamında tarafımızla paylaşılan kişisel verilerinizi otomatik olmayan yollarla, sosyal medya, telefon ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda otomatik yöntemlerle topluyoruz.

 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir: 

 • KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza,
 • KVKK m. 5/2 (a) hükmü uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi (mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında),
 • KVKK m. 5/2 (c) hükmü uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle işlemenin gerekli olması,
 • KVKK m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • KVKK m. 5/2 (e) hükmü uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

C.    İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Çelik Kardeşler olarak kişisel verilerinizi işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Çelik Kardeşler tarafından işbu aydınlatma metninde bahsedilen amaçlarla sınırlı olarak ve kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenen kişisel veriler yurt içinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere;

-  Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına,

- Çelik Kardeşler’ in konuyla yetkili personellerine, danışmanlarına, bağımsız denetim şirketlerine,

- Hizmet alınan veya birlikte çalışılan iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına,

- Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçler ile ilgili zorunlu kişilere, kamu kurum ve kuruluşlara ve deneticimler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

- Lojistik hizmetlerinin sağlanması için firma içi personelle, kargo şirketlerinin kullanılması halinde kargo taşıma firmaları ile talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplanan kişisel verilerin işleme faaliyetlerini yürütebilmek için sözleşmeye dayalı hizmet satın aldığımız veri sorumluları ile, iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

- Alışverişiniz sırasında kredi kartı veya banka kartı kullanmanız halinde, ödeme bilgileriniz Çelik Kardeşler tarafından hizmet alınan elektronik ödeme kuruluşu ve bankalar ile paylaşılmaktadır. Ek olarak, ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum, resmi kurum ve kuruşlularla ve hukuk müşavirlerimizle kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

D.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Çelik Kardeşler tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; kvkk@saricelikvip.com a iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz aşağıda yazılı yöntemle tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

 

E.     Veri Sorumlusu Bilgileri

 

 

Veri Sorumlusu           : 

 Mersis No                    : 

Vergi No                      :

Adres                          ESKİİZMİR C. NO: 277 KARABAĞLAR/ İZMİR

Telefon                        : 0232 226 4901

Fax                              : 

E-Mail                         : kvkk@saricelikvip.com

Kep                              :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

 • Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Tarafımıza ulaşacağınız adresler;
 • Adres:
 • Kep/E-mail:
 • FAx:

 

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 6698 Sayılı Kanun Kapsamındaki Talebinizi Açıklayınız:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum.                                           Başvuru Sahibi Ad Soyad İmza Tarih